Hårdføre kalk-, syre- og tjærekoste med fyldig børste og god bæreevne. Der er stor forskel på hvilke kost du bør vælge afhængig af opgavens karakter. Skal du kalke en stor facade har du brug for en kalkkost der kan holde en god del kalk. til andre opgaver er det godt at have en kost der passer specifikt til den opgave du skal udføre.